Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Členská základna

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Členové Mineralogického klubu

 

 

 Výbor mineralogického klubu v roce 2018 tvoří

Mgr. Milan Michalski        předseda

Ing. Jan Peringer              jednatel

Jiřina Peringerová            hospodář

Mgr. Hana Entová              člen výboru

MUDr. Ladislav Skalický   člen výboru    

Mgr.Martin Tyč                    člen výboru           

 

Seznam stálých členů

 

Stav k 30.4. 2018 - v závorce je uveden rok narození, sběratelský a zájmový obor. Členové jsou uvedeni v pořadí, v jakém se do klubu přihlašovali.

 

Sběratelské a zájmové obory:  G - geologie, M - mineralogie, P - paleontologie,  Gml - gemologie,  Lig - ložisková a inženýrská geologie,  Gch  - geochemie,   H - hornictví,  Op - ochrana přírody, Hyd - hydrogeologie, J – jiný obor.

 

Mgr. Milan Michalski (1945 –  Gml, M, P), Ing. Jan Peringer  (1933 – G, M, P), Mgr. Hana Entová (1957 – M), František Zavřel (1944 – M), Eva Jirsová (1946 – M), Ing. Josef Jirsa (1944 – M),    Vladimír Jedlička  (1964 – M, P), David Kempný  (1982 – G, M, P, Gml), Ing. Miroslav Dostálek  (1938 – M, Op),  Mgr. Martin Tyč  (1975 – G, M, P),  Prof. Marie Pechancová  (1932 – P, Op),  Bc. Radim Němec  (1973 -  M, P),  Mgr. Jiří Pavlík  (1961 – M),    Pavel Mrklovský (1970 – P),  Mgr. Jitka Eliášová (1956 – M),   PaedDr. Hana Grundová  (1958 – G, M, P),    Mgr. Dagmar Svojanovská  (1952 – M),    Ing. Josef Řádek  ( 1948 – M, P),  Mgr. Hedvika Poukarová  (1990 – P),  MUDr. Ladislav Skalický  (1964 – G, M, Gml),  Mgr. Veronika Koubová (1986 – G, M, P),  Mgr. Miloš Pechanec (1970 – M), Mgr. Jiří Malich  (1949 – G, M),    Jaroslav Ondráček (1968 – G, M, P), Jana  Černá (1954 – J),  RNDr. Vladimír Velebný (1949 – M), Jarmila Faltová (1955 – G,M,Op),  Bc. Stanislav Šmakal  (1953 - M),  Mgr. Jaroslav Preissler  (1950 - M, P),  RNDr.Petr Žatečka  ( 1950 - M),  Mgr.Tomáš Starý (1964 - M),  Mgr. Radmila Stará (1964), MUDr. Eva Habětínková (1963 - M), Lukáš Dudok (1996 - P), Ing. Petr Viskot (1984 - M), Bohumír Kysela (1972 - M), Eliška Kodytková (1954 - M,Op), JUDr. Miroslav Bojda (1952 - M,P), Matěj Mrklovský (2003 - G,M,P,H,Op), Dr.H.C. Miloš Soják (1974 - P,  MM),  RNDr. Stanislav Staněk (1953 - G,M.Lig,Gch,H),   Miloš Soják, dr. h. c.  (1974 - M,P), Bc. Ivana Tesařová  (1974 - M,Gml, Op), Marie Sojáková (1959 - M,P), Martina Mrklovská (1973 - P), PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová (1953 - G,M,P),   

Seznam čestných členů

Ing.Jaromír Pelz (1923 - M), RNDr. Stanislav Houzar, PhD. (1957 - G,M), Mgr. Vladimír Hrazdil ( 1969 - M), Aleš Mlejnek (1966 - M),  Mgr.Radek Vodrážka ( 1981 - G,M,P,H), RNDr.Vojtěch Turek, CSc. (1949 - P), RNDr. Milan Fišera, CSc. (1937 - M,G), Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. ( 1928 - M), RNDr. Rostislav Morávek (1947 - G,M), Prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc. (1922 - G,M), Ing. Pavel Novotný (1954 - M), RNDr. Irena Hanusová, PhD. ( 1978 - M, Gml), doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (1953 - P), Mgr. Milan Libertin (1975 - G,P,H), Mgr. Jindřich Kynický (1980 - G,M,Gml), Miroslav Čada (1952 - G,M,H), doc. PaedDr. Jiří Štýrský, CSc.(G,OP),  doc.RNDr. Jiří Zimák, CSc. (1956 - M),  Mgr. Jan Holeček (1981 - G,M,Gch),  Ing.Jiří Šura (1961 - G,M,P,Lig), Mgr. Jan Cempírek (1979 - G,Gml,H),  Michaela Křivánková (1981 - M), František Janouš (1945 - M,P,Gml), RNDr Daniel Očenáš (1949 - M.Op), Ing.Milan Okruhlica ( 1940 - M.Op). Miroslav Nepejchal (1948 - M), RNDr. Luboš Rejl (1940 - M,Gml), RNDr. Ivan Mrázek (1940 - G,M,Gml,Lig), Jaroslav Heřmánek (1954 - M,G) Mgr. Janka Peterková, PhD. (1971 - G.M,H,Op), RNDr.Svatopluk Šeda (1949 - Hyd), Mgr. Petr Gadas  (1971 - M,P,Gml), Lubomír Martinásek (1952 - G,P), Mgr. Eva Víšková (1981 - G,M,Gml,Lig,Gch,H), RNDr. Jaroslav Hyršl (1962 - M,Gml), RNDr. Radek Hanus, Ph.D. (1977 - M,Gml), Ing.Bohumil Martinek (1959 - M), RNDr. Petr Rajlich,CSc. (1944 - G,M,Gch,J), RNDr. Zbyněk Navrátil (1956 - G,M,P,H), RNDr. Luděk Kráčmar (1964 - G,M,Gml,Lig,Gch,H), doc.RNDr. Jan Vítek (G, Op,Gmf), MUDr. Martin Bohatý (1946 - M), Miloslav Mago (1963 - G,M,H,Op), Mgr. Martin Vilášek ( 1970 - G,M,P), Bc.Miroslav Otisk, MSC, MBA (1980 - H,J), , Prof. RNDr, Antonín Přichystal, DSc. (1945 - G), Mgr. Pavel Škácha ( 1981 - G,M,Lig,H) , doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. (1959 - M,Gml,H), doc. RNDr.Stanislav Jeleň,CSc. (1959 - M,Gml,H), Mgr.Ondřej Stískal (1978 G,M,Gch,H,Op)

 

 

 
TOPlist