Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Mineralogická olympiáda 2015

Vítejte na stránce mkceskatrebova.websnadno.cz v sekci Mineralogická olympiáda 2015

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

 

Pozvánka na regionální kolo     mineralogické olympiády

v roce 2015

 

Termín: úterý 12. května 2015 v 9. 00 hod.

Soutěž proběhne v kategorii A do 16 let a B nad 16 let (rozhodující  je  

datum narození v den soutěže)

 

Od roku 2015 je nový seznam přírodnin, které je třeba znát  pro poznávací část olympiády. Najdete 

zde a  na  www.zs-habrmanova.cz – výuka, přírodovědné soutěže.

Zahájení první skupiny soutěžících je v 9.00 hodin a dále vždy po půlhodinových intervalech. Prezentace příchozích je od 8.30 hodin v Ekocentru Červenka – suterén školy (nutné přezutí).

Teoretické znalosti se opírají o učivo ZŠ pro 9. ročník (např. vlastnosti nerostů, geologické síly,

významné geologické události, vyhynulé organismy).Pro plynulost soutěže je nutné dodržet časový

rozpis. Uveďte proto na přihlášku alespoň dva časy, ve kterých se můžete dostavit. Do konce dubna obdržíte informaci, na jaký čas byla vaše škola zařazena.Každá škola může přihlásit maximálně 5 soutěžících do každé kategorie.

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. dubna 2015 na adresu Mgr. Milan Michalski,

Česká Třebová, Jelenice 1798, PSČ 6560 02. nebo na e-mailovou adresu milan.michalski@seznam.cz. Případné dotazy na telefon 605 865 440.

 Každý účastník získá v letošním roce kromě diplomu i knižní odměnu. Soutěž se uskuteční ve spolupráci s Mineralogickým klubem Česká Třebová a ZO ČSOP Zlatá studánka v prostorách ZŠ Habrmanova v České Třebové.

                                                                         Za organizátory olympiády Mgr.  Milan Michalski                                                                  

……………………….........zde oddělte a odešlete poštou nebo e-mailem…………………………….

 

Přihláška do regionálního kola mineralogické olympiády 2015

 

Adresa školy……………………………………….......vyučující………………………………

e-mail………………………………telefon……………………čas příchodu………………….

 

                  příjmení

      jméno

  datum narození

    kat.

      kontakt

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PŘÍRODNIN PRO POZNÁVACÍ  (PRAKTICKOU ČÁST OLYXMPIÁDY)

 

 

NEROSTY PRO KATEGORII  A + B

HORNINY PRO KATEGORII A + B

grafit

žula

síra

čedič

měď

znělec

pyrit

melafyr

chalkopyrit

pegmatit

galenit

ortorula

sfalerit

pararula

antimonit

fylit

cinabarit

svor

fluorit

mramor

halit

amfibolit

křemen a jeho odrůdy

hadec

opál a jeho odrůdy

organogenní vápenec

limonit 

travertin

hematit

opuka

magnetit

pískovec

muskovit

slepenec

biotit

brekcie

živec

jíl

kalcit

břidlice

jantar

spraš

olivín

druhy uhlí

zlato

rašelina

beryl a jeho odrůdy

láva 

druhy granátu

andezit

augit

gabro

amfibol

porcelanit

turmalín a jeho odrůdy

obsidián

mastek

zříceninový mramor

kaolinit

labradorit

siderit

syenit

aragonit

 jílovec

magnezit

 

TEORETICKÁ  ČÁST PRO KAT. A + B

malachit

 učivo přírodopisu pro 9. roč. (mineralogie

azurit

 geologie, petrografie a paleontologie)

 

apatit

 FOSILIE PRO KATEGORII  A + B

baryt

významné  zkameněliny  geologických období

sádrovec

 (prvohory – čtvrtohory)

chalkantit

 

chalcedon

 

vltavín

 

aragonit

 

topaz

 

korund a jeho odrůdy

 

kasiterit

 

krokydolit – tygří, býčí a sokolí oko

 

lepidolit

 

selenit

 

vřídlovec

 

meteoritické železo

 

amazonit

 

staurolit

 

 

 

NEROSTY POUZE PRO KATEGORII  B

 

epidot

 

sepiolit

 

wavelit

 

natrolit

 

avanturin

 

lechatelierit

 

pyknit

 

rodochrozit

 

chryzopras

 

lazurit

 

sodalit

 

kyanit

 

nefrit

 

prehnit

 

arzenopyrit

 

psilomelan

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist