Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Mineralogická olympiáda 2018

Vítejte na stránce mkceskatrebova.websnadno.cz v sekci Mineralogická olympiáda 2018

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

             Pozvánka na regionální kolo    

Mineralogické olympiády v roce 2018

 

Termín: čtvrtek 24.května 2018 v 9. 00 hod.

Soutěž proběhne v kategorii A do 16 let a B nad 16 let (rozhodující  je  datum narození v den soutěže)

 

   Od roku 2017 je upravený seznam přírodnin, které je třeba znát  pro poznávací část olympiády. Najdete na stránkách: Mineralogický klub Česká Třebová, mineralogic. olympiáda 2018. Též najdete v příloze této pozvánky.

Zahájení první skupiny soutěžících je v 9.00 hodin a dále vždy po půlhodinových intervalech. Prezentace příchozích je od 8.30 hodin v Ekocentru Červenka – suterén školy (nutné přezutí).

Teoretické znalosti se tradičně opírají o učivo ZŠ pro 9. ročník (např. vlastnosti nerostů, geologické síly, významné geologické události, vyhynulé organismy). Pro plynulost soutěže je nutné dodržet časový rozpis. Uveďte proto na přihlášku alespoň dva časy, ve kterých se můžete dostavit. Začátkem května obdržíte informaci, na jaký čas byla vaše škola zařazena. Každá škola může přihlásit maximálně 5 soutěžících do každé kategorie a 1 náhradníka.

  Přihlášky zasílejte nejpozději do konce  dubna 2018 na adresu Mgr. Milan Michalski, Česká Třebová, Jelenice 1798, PSČ 6560 02. nebo na e-mailovou adresu milan.michalski@seznam.cz Případné dotazy na telefon 605 865 440.

 Každý soutěžící obdrží kromě diplomu i drobnou odměnu. Soutěž se uskuteční ve spolupráci  Mineralogického klubu Česká Třebová a ZŠ Habrmanova Česká Třebová v prostorách téže školy.

                                                                                    Za organizátory olympiády Milan Michalski

                                                                 

………………………...........................zde oddělte a doručte!……………………………………..

 

Přihláška do regionálního kola mineralogické olympiády 2018

 

Adresa školy……………………………………….......vyučující………………………………

e-mail………………………………telefon……………………čas příchodu………………….

 

                  příjmení

      jméno

  datum narození

    kat.

      kontakt

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PŘÍRODNIN PRO POZNÁVACÍ  ČÁST  MINERALOGICKÉ OLYMPIÁDY 2018

 

 

 

 

NEROSTY PRO KATEGORII  A + B

HORNINY PRO KATEGORII A + B

grafit

žula

síra

čedič

měď

znělec

pyrit

melafyr

chalkopyrit

pegmatit

galenit

rula

sfalerit

porcelanit

antimonit

fylit

cinabarit

svor

fluorit

mramor

halit

amfibolit

křemen a jeho běžné odrůdy

hadec

opál a jeho odrůdy

organogenní vápenec

limonit

travertin

hematit

opuka

magnetit

pískovec

muskovit

slepenec

biotit

brekcie

ortoklas

jíl

kalcit

břidlice

jantar

spraš

olivín

černé uhlí

zlato

rašelina

beryl

láva 

granát

andezit

augit

gabro

amfibol

hnědé uhlí

skoryl

antracit

mastek

zříceninový mramor

kaolinit

labradorit

siderit

 jílovec

aragonit

obsidian

magnezit

 

malachit

 

azurit

 

apatit

 

baryt

TEORETIC.ČÁST PRO KAT. A + B

sádrovec

učivo přírodopisu pro 9. roč. (mineralogie,

chalkantit

geologie, petrografie a paleontologie)

chalcedon

 

vltavín

 

aragonit

 

topaz

FOSILIE PRO KATEGORII A + B

korund

významné  zkameněliny  geologických období

kasiterit

(prvohory – čtvrtohory)

krokydolit – tygří, býčí a sokolí oko

 

lepidolit

 

staurolit

 

vřídlovec

 

meteoritické železo

 

amazonit

 

 

 

 

 

NEROSTY POUZE PRO KATEGORII  B

TEORETICKÁ ČÁST PRO KAT. A + B

epidot

učivo přírodopisu pro 9. roč. (mineralogie,

sepiolit

geologie, petrografie a paleontologie)

wavelit

 

natrolit

 

psilomelan

 

Libyjské sklo

 

pyknit  

 

rodochrozit

 

chryzopras

 

lazurit

 

sodalit

 

kyanit

 

nefrit

 

prehnit

 

arzenopyrit

 

alabastr

 

 

 

 

Setkání mladých mineralogů

      Po roce přijeli do České Třebové změřit své znalosti mladí mineralogové z různých konců České republiky. Mineralogická olympiáda je výjimečná přírodovědná soutěž, kterou již tradičně v závěru května pořádí, ve spolupráci se Základní školou Habrmanova a za finanční podpory města, Mineralogický klub Česká Třebová.

      Na tento ročník soutěže se přihlásilo 41 studentů a žáků z jedenácti škol ČR. Ti nejvzdálenější přijeli z jižních Čech a poprvé byla zastoupena i Praha. Soutěžilo se již tradičně ve dvou věkových kategoriích, do šestnácti a nad šestnáct let. Je potěšitelné, že mezi zúčastněnými školami nechyběli zástupci nejbližšího regionu i našeho města. Soutěžící museli prokázat znalosti z mineralogie, petrografie i paleontologie a kromě náročného testu zvládnout i část praktickou. V omezeném časovém limitu 25 minut museli poznat padesát přírodnin a nebylo to vždy tak jednoduché. Ve starší věkové kategorii se již tradičně nejlépe dařilo Jihočechům, mezi kterými exceloval Jakub Vácha z Gymnázia Soběslav a studentům z chrudimského gymnázia,. V kategorii do 16let, přerušila nadvládu soutěžících z Chrudimi Lucie Vargová z českotřebovského gymnázia, která obsadila krásné druhé místo. Olympiádu v této kategorii vyhrál Štěpán Varhaník z Gymnázia Josefa Ressela Chrudim.

      Odměnou pro tři nejlepší v každé kategorii byly výpravné knižní publikace a pro všechny soutěžící originální diplom, který každý rok obměňujeme. Věřme, že se podařilo,

tak trochu opomíjenou soutěžní oblast, jakou je neživá příroda, zviditelnit a přispět i k propagaci České Třebové a nejbližšího regionu. Již teď bychom chtěli zájemce o mineralogii a pozvat na ročník příští, který se uskuteční opět v květnu. 

                                                                                                                

 

 

TOPlist